Oprocentowanie i jego wpływ na zyski z lokat

Opłacalność poszczególnych ofert oszczędnościowo-inwestycyjnych zależna jest od wielu czynników, ale zdecydowanie najważniejszym jest oprocentowanie lokat. To właśnie na ten parametr w pierwszej kolejności zwracamy uwagę i na jego podstawie oceniamy atrakcyjność danego produktu na tle konkurencji. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zysk nie zależy tylko od stopy procentowej, ale także naszych możliwości finansowych, gdyż odsetki naliczane są od wartości depozytu jaki wniesiemy, a oprocentowanie decyduje tylko o tym, jaki procent z tej sumy stanie się naszym zyskiem.oprocentowanie lokat

Ostatnie lata nie były zbyt łaskawe dla lokat bankowych, które zanotowały spory spadek oprocentowania i przestały być atrakcyjnym produktem oszczędnościowym dla części klientów. Niektóre z ofert wręcz nie dają zarobić, a jedynie pozwalają zdeponowanym pieniądzom nie stracić na wartości na skutek inflacji. Przy aktualnych wartościach oprocentowań i niezbyt wysokim depozycie trudną sztuką jest osiągnąć zyski jakie jeszcze kilka lat temu były całkiem realne do osiągnięcia. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja dla bardziej zamożnych inwestorów, gdyż klienci wnoszący pokaźne depozyty mają możliwość negocjacji korzystniejszych warunków umowy. Jest to jednak tylko niewielki procent deponentów, a większość klientów może jedynie przeszukiwać aktualny ranking lokat w poszukiwaniu nieco lepszych warunków umowy, czy produktów promocyjnych dających większe korzyści choćby w krótkim czasie.

Oprocentowanie lokaty zależy od kilku czynników i przede wszystkim jest tym wyższe im więcej na lokatę wpłacimy. Niektóre z produktów posiadają minimalne progi wpłat, które trzeba spełnić by uzyskać porozumienie z bankiem i im jest ono wyższe, tym większe oprocentowanie posiada lokata. Reguła ta dotyczy wszystkich ofert z oprocentowaniem stałym, a więc takim, które pozostaje niezmienne przez cały okres trwania umowy aż do chwili jej zakończenia. Lokaty z oprocentowaniem zmiennym pozwalają zarobić więcej, jednak zysk ten nie jest oczywisty i zależy od poczynionych inwestycji, oraz czynników zewnętrznych takich jak wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

Ważnym z punktu widzenia opłacalności lokat i wysokości ich oprocentowania jest także długość umowy. Depozyty terminowe o długim terminie zapadalności powyżej 12 miesięcy zwane długoterminowymi są dla klientów bardziej opłacalne, gdyż w zamian za konieczność zamrożenia kapitału na dłuższy czas, banki oferują klientom korzystniejsze warunki także w kwestii naliczania odsetek. Dzieje się to jednak kosztem braku dostępu do zdeponowanych środków przez długi czas, a w przypadku przedterminowego wycofania pieniędzy grozi utratą naliczonych odsetek.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lokaty terminowe i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.