Najczęściej wybierane rodzaje lokat bankowych

Lokaty bankowe to produkty polegające na podpisaniu przez osobę fizyczną lub firmę umowy z instytucją bankową, na mocy której zobowiązujemy się do wpłacenia na specjalne konto określonej ilości pieniędzy, a następnie przetrzymywania ich przez jakiś czas w bankowym depozycie i niedokonywania za ich pomocą żadnej operacji. Po upływie terminu zaznaczonego w umowie, uzyskujemy swoje środki z powrotem, wraz z naliczonymi odsetkami.oprocentowanie

Zasadniczo wszystkie lokaty wyglądają prawie tak samo (nie licząc sytuacji, w której lokata występuje wprawdzie w nazwie produktu, ale obok innego członu, np. „lokata inwestycyjna” „fundusz za zasadach lokaty” itd. – wtedy reguły mogą być inne, na co warto szczególnie wnikliwie zwrócić uwagę przy rozważaniu skorzystania z takiego produktu). Między sobą dzielą się ze względu na długość ich trwania (miesięczna, kwartalna, roczna) oraz ze względu na odnawialność (automatyczne przedłużenie umowy po wypłaceniu końcowych odsetek) bądź jej brak. Różnice pojawiają się też w sposobie naliczania odsetek: albo odbywa się to jednorazowo, wraz z zakończeniem umowy, albo cyklicznie, np. co kwartał przy lokacie rocznej. Ta druga opcja jest nieco bardziej opłacalna.

Inny podział bankowych depozytów, który można znaleźć na bezpiecznyzysk.com.pl ze względu na rodzaj umowy: jedne lokaty mogą być obostrzone klauzulą zastrzegającą, że osoba, która się na nie decyduje, wyraża także zgodę na założenie konta w danym banku. Inne będą wolne od podobnych zobowiązań.

Jeżeli interesują nas najlepsze lokaty wtedy powinniśmy obliczyć sobie ewentualny zysk z nich płynący, a więc zwrócić uwagę na oprocentowanie. Oprocentowanie lokat najłatwiej porównać poprzez ranking lokat dostępny online. Specjalne witryny zestawiają produkty oferowane przez banki, dzięki czemu w sposób przejrzysty można zorientować się, która z nich jest najlepiej oprocentowana itd. Porównanie lokat często zawiera również już wyselekcjonowane produkty – oddzielnie zestawione są lokaty roczne, oddzielnie trzymiesięczne. Jeśli mniej więcej wiemy, czego szukamy będzie to dla nas narzędzie niezwykle pomocne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lokaty terminowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.