Zarabianie na lokacie bankowej – czy to jeszcz możliwe?

W dzisiejszym świecie, w którym tak trudno zachować stabilność finansową, ludzie poszukują coraz nowszych sposobów na oszczędzanie pieniędzy. Środki finansowe ulokowane w bankowym depozycie stanowią namiastkę bezpieczeństwa, tak ważnego w tych niepewnych czasach. Lokata bankowa daje poczucie, że w razie potrzeby mamy pewnego rodzaju finansowe zabezpieczenie. Ale lokaty bankowe to nie tylko możliwość przechowywania gotówki, ale też jej pomnażania. Wzrost naszych oszczędności zapewniają dodawane przez bank każdego miesiąca odsetki.finanse

Zarabianie na lokacie uzależnione jest od wysokości oprocentowania danego depozytu. Wyróżniamy lokaty bankowe o stałym oprocentowaniu oraz bardziej skomplikowane w swoich założeniach lokaty z oprocentowaniu zmiennym. Pierwszy wymieniony rodzaj oprocentowania jest optymalny i zarazem bezpieczny, bo klient jest w stanie precyzyjnie wyliczyć, ile zarobi na lokacie po upływie terminu wskazanego umową. Natomiast oprocentowanie zmienne, pomimo, że mniej stabilne, stwarza znacznie większe możliwości zarobkowe. O ile posiadamy dobrą znajomość sytuacji panującej na rynku usług finansowych i jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą zmieniały się w przyszłości stopy procentowe NBP, ten rodzaj oprocentowania jest stworzony właśnie dla nas.

Pamiętajmy, że na wzrost stóp procentowych wpływają również ogólne modyfikacje na rynku usług bankowych i tendencje panujące w branży finansowej. Na wzrost lub spadek stóp procentowych wpływają także zmiany poziomy rentowności bonów skarbowych, zmiany poziomu rezerw obowiązkowych i wysokości składek, które bank wpłaca na fundusz gwarancyjny. Oprocentowanie lokat może być nominalne lub efektywne. Nominalna forma oprocentowania nie uwzględnia parametrów takich jak: czas na jaki została podpisana umowa depozytu, kapitalizacji odsetek, podatku od zysków kapitałowych. Tak więc nie uwzględnia żadnych poniesionych kosztów. Natomiast oprocentowanie efektywne przeciwnie – bierze pod uwagę wszystkie poniesione koszty i jest naliczane w skali roku. Jedyne, czego nie uwzględnia to podatek kapitałowy.oprocentowanie

Zarabianie na lokacie jest bardzo bezpieczne, o ile przed podpisaniem umowy z bankiem dokładnie przeczytamy ranking lokat (dostępny w Internecie). Porównanie lokat powinno obejmować zapoznanie się z pełną charakterystyką ofert danego banku. Zarabianie na lokacie jest uzależnione od wysokości wpłaconej przez nas na lokatę kwoty. Czym wyższą sumę pieniędzy powierzymy bankowi – tym więcej zarobimy na naszym depozycie. Zastanówmy się również, na jak długi okres jesteśmy w stanie „zamrozić” pieniądze, podczas trwania lokaty nie mamy możliwości dysponować wpłaconymi środkami finansowymi. Analogicznie – czym dłuższy okres lokowania gotówki w banku, tym większe uzyskamy zyski.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lokaty terminowe i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.